Ambient marketing

Ambient marketing to szerokie zróżnicowanie rozmaitych form marketingu nieklasycznego. Można w tym przypadku wyróżnić pewne jego elementy, jakie jednocześnie stanowią wyodrębnione konkretne rodzaje marketingowe. Są to marketing wirusowy, trendsetting,http://banco.com.pl/doradztwo-podatkowe/ buzz marketing, marketing partyzancki, e-mail marketing, gry marketingowe, outdoor, reklama na przystankach, w środkach komunikacji miejskiej typu taksówki,Busy osobowe warszawa tramwaje, pociągi czy autobysy, indor czyli reklama w klubach, dyskotekach, punktach kosmetycznych, lokalach rożnego typu a nawet szkołach.
medicaline

  • Share: