Pay per click

Pojęcie pay per click często stosowane jako skrót PPC odnosi się do naklejka na legitymacjęreklamy sieciowej, która polega na płatności poprzez kliknięcie w określony link czy też baner. Nie jest to natomiast opłaca za samo wyświetlenie tychże elementów.
poidła dla bydła

  • Share: