Social media marketing

Jako social media marketing rozumie się marketing realizowany tak szeroko dzisiaj prosperujących i bardzo rozpowszechnionych mediach społecznościowych. Jest to wprost, dosłownie bezpośredni dostęp do określonej grupy docelowej. Ponadto social media marketing jest dużo tańszy niż klasyczne formy marketingu. Ważnymi portalami, na jakich ten rodzaj marketingowych działań bazuje są YouTube, Facebook, Yelp, Twitter, LinkedIn.

  • Share: